Naše vize

„Víme, že koupě bytu je životní investicí klienta.
Víme, že klient chce bydlet v dobré lokalitě“

Lokalita

Chceme… nabídnout kvalitní bydlení v dobrých lokalitách, nemáme zájem stavět nová sídliště v polích či v bezprostřední blízkosti industriální zóny. Na výběr lokality klademe vždy mimořádný důraz, neboť právě lokalitu považujeme za nejdůležitější kriterium kvalitního bydlení – na jedné straně občanská vybavenost, dopravní dostupnost, MHD, na straně druhé blízkost zeleně.

 

Garanční systém

Chceme… aby klient měl jistotu, že o své finanční prostředky v případě neúspěchu projektu nepřijde. Náš klient hradí kupní cenu až po nabytí vlastnického práva k dokončenému bytu.

Spokojený klient

Chceme… spokojené klienty. Spokojenost klienta je pro nás vždy tou nejlepší reklamou. Spokojený klient pak může být „zprostředkovatelem“ svých přátel a známých, kterým se rád pochlubí svým novým bytem od nás.