Apartmány Nisa

Zpět na projekty

Datum dokončení:
říjen 2008
Počet bytových jednotek:
33
Status:
Prodáno
 
Investor:  DEVELOP invest, a.s.
Developer: DEVELOP invest, a.s.
Generální dodavatel:  Bohemia Global, s.r.o.
Hlavní projektant:  Ing. Novotný
Architekt: Ing.arch. N?me?ek

P?estavba p?vodního objektu na apartmánový komplex (apartmány, sauna, d?tská herna) je situována p?ímo u nástupu na lyža?ské vleky v Bed?ichov?. V p?ízemí komplexu je dále restaurace a p?j?ovna sportovních pot?eb (kola/lyže). 

 
 

Zpět na projekty