Rezidence Mod?ínová, a.s.

sídlo: Litom??ická 834/19d, Praha 9

I?: 27910890

 

datum zápisu do OR: 19.?ervna 2007

spisová zna?ka: B 11977 vedená u M?stského soudu v Praze

 

Další údaje a dokumenty požadované zákonem ?.90/2012 Sb., obchodních korporacích jsou p?ístupné na webu www.justice.cz